Известувања

ПОСЕТА НА КОГЕНЕРАТИВНА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈКА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ

26 декември 2022

На ден 23.12.2022 година студентите на студиската програма Енергетика и Екологија на прв циклус студии, трета година на студии, направија посета на когенеративната постројка ТЕ-ТО АД Скопје.

Прочитај повеќе

Информација за производната цена на електрична енергија на ТЕ-ТО АД за Јануари 2022

13 јануари 2022

Согласно постоечкиот договор за набавка на природен гас кој ТЕ-ТО го има со важност до 31.01.2022, производната цена на електричната енергија од неговата постројка, со вклучен трошок за произведена...

Прочитај повеќе

ТЕ-ТО АД Скопје успешно ја заврши првата Ц Инспекција на гасната турбина

21 мај 2021

ТЕ-ТО АД Скопје на 21.05.2021 успешно ја заврши првата Ц Инспекција на гасната турбина, тип GT13E2, производство на GE Power, што претставува капитална инвестиција за ваков тип на електрани.

Прочитај повеќе

Огласи за вработување

Во моментов нема активни огласи