Автор Darko

Промена на резервоарот за сулфурна киселина

27.08.2016

Во комбинираната и когенеративна термоелектрана ТЕ-ТО за одржување на pH вредноста на водата од главниот разладен систем се користи целосно автоматизиран систем за дозирање на сулфурна киселина на американската компанија Налко.

Прочитај повеќе

Ново ЛЕД осветлување во ТЕ-ТО

13.06.2016

Со цел да се постигне поголема ефикасност т.е. заштеда на електрична енергија за сопствени потреби на електраната, во 2016 година во ТЕ-ТО АД Скопје се заменети дел од постојните живини светилки кои беа со моќност од 250 W со нови ЛЕД светилки со ...

Прочитај повеќе

Мерки за зголемување на ефикасноста на Термоелектраната-топлана ТЕ-ТО АД Скопје

12.01.2016

Техничкиот оддел во ТЕ-ТО АД Скопје, меѓу другото, континуирано работи на зголемување на ефикасноста на постројката и тоа преку инвестирање на дополнителна опрема или надградба на постоечката како и промена/подобрување на оперативните процедури дефинирани од производит

Прочитај повеќе