Известувања

ПОСЕТА НА КОГЕНЕРАТИВНА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈКА ТЕ-ТО АД СКОПЈЕ

26 декември 2022

На ден 23.12.2022 година студентите на студиската програма Енергетика и Екологија на прв циклус студии, трета година на студии, направија посета на когенеративната постројка ТЕ-ТО АД Скопје.

Прочитај повеќе

Информација за производната цена на електрична енергија на ТЕ-ТО АД за Јануари 2022

13 јануари 2022

Согласно постоечкиот договор за набавка на природен гас кој ТЕ-ТО го има со важност до 31.01.2022, производната цена на електричната енергија од неговата постројка, со вклучен трошок за произведена но ненаплатена топлинска енергија изнесува 270 EUR/MWh без вклучен ДДВ.

Прочитај повеќе

ТЕ-ТО АД Скопје успешно ја заврши првата Ц Инспекција на гасната турбина

21 мај 2021

ТЕ-ТО АД Скопје на 21.05.2021 успешно ја заврши првата Ц Инспекција на гасната турбина, тип GT13E2, производство на GE Power, што претставува капитална инвестиција за ваков тип на електрани.

Прочитај повеќе

ТЕ-ТО АД Скопје забележа рекордно производство на електрична енергија во летниот период

20 ноември 2019

Најголемата green-field инвестиција во државата и најголемиот енергетски објект основан со приватен капитал ТЕ-ТО АД Скопје, минатото лето забележа рекордни производствени резултати. Имено во третиот квартал од тековната 2019 година се забележува ...

Прочитај повеќе

AHK Nordmazedonien Ваш партнер во Северна Македонија!

20 јули 2019

Директорот на Делегацијата на германското стопанство, Патрик Мартенс и тимот за дуално стручно образование на 16 јули 2019 година ја посетија компанијата Те-То АД во Скопје. За време на средбата со менаџментот на производителот на електрична и топлин...

Прочитај повеќе

Промена на резервоарот за сулфурна киселина

27 август 2016

Во комбинираната и когенеративна термоелектрана ТЕ-ТО за одржување на pH вредноста на водата од главниот разладен систем се користи целосно автоматизиран систем за дозирање на сулфурна киселина на американската компанија Налко.

Прочитај повеќе

Ново ЛЕД осветлување во ТЕ-ТО

13 јуни 2016

Со цел да се постигне поголема ефикасност т.е. заштеда на електрична енергија за сопствени потреби на електраната, во 2016 година во ТЕ-ТО АД Скопје се заменети дел од постојните живини светилки кои беа со моќност од 250 W со нови ЛЕД светилки со ...

Прочитај повеќе

Мерки за зголемување на ефикасноста на Термоелектраната-топлана ТЕ-ТО АД Скопје

12 јануари 2016

Техничкиот оддел во ТЕ-ТО АД Скопје, меѓу другото, континуирано работи на зголемување на ефикасноста на постројката и тоа преку инвестирање на дополнителна опрема или надградба на постоечката како и промена/подобрување на оперативните процедури дефинирани од производит

Прочитај повеќе