Кариера


Доколку сте заинтересирани да работите во високо професионално и стручно опкружување, компанија во која постојаниот развој и професионално усовршување на нашите вработени претставува цел за успех, Ве повикуваме да ни се придружите и допринесете кон исполнување на оваа цел.

Вашата апликација, составена од:

  • мотивационо писмо;
  • кратка биографија (CV);
  • други релевантни документи (дипломи, сертификати, препораки итн.) коишто би ја збогатиле Вашата апликација;

можете да ја испратите на: te-to@te-to.com.mk

Апликацијата ќе биде разгледана и кога вашите квалификации ќе соодветствуваат на потребите за одредена отворена позиција, ќе бидете повикани на разговор за учеството во процесот на вработување.

Огласи за Вработување

Биографија на предложен кандидат за член на Надзорен Одбор