Кариера


Доколку сте заинтересирани да работите во високо професионално и стручно опкружување, компанија во која постојаниот развој и професионално усовршување на нашите вработени претставува цел за успех, Ве повикуваме да ни се придружите и допринесете кон исполнување на оваа цел.

Вашата апликација, составена од:

  • мотивационо писмо;
  • кратка биографија (CV);
  • други релевантни документи (дипломи, сертификати, препораки итн.) коишто би ја збогатиле Вашата апликација;

можете да ја испратите на: te-to@te-to.com.mk

Апликацијата ќе биде разгледана и кога вашите квалификации ќе соодветствуваат на потребите за одредена отворена позиција, ќе бидете повикани на разговор за учеството во процесот на вработување.

Огласи за Вработување