AHK Nordmazedonien Ваш партнер во Северна Македонија!Директорот на Делегацијата на германското стопанство, Патрик Мартенс и тимот за дуално стручно образование на 16 јули 2019 година ја посетија компанијата Те-То АД во Скопје. За време на средбата со менаџментот на производителот на електрична и топлинска енергија се разговараше за недостатокот на стручен кадар како и за можностите за соработка во делот на стручното образование. Во иднина Делегацијата на германското стопанство во Северна Македонија планира основање на понатамошни кластери за дуално стручно образование согласно потребите на приватниот сектор.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6557190290497646592